;

Tandemový zoskok

Tandemový Zoskok je najhľašia a najbezpečnejšia cesta ako zažiť pocit voľného pádu

Ne letisku Vás Inštruktor poučí o priebehu zoskoku

Priprava zoskoku

Nasleduje výhliadkový let po okolí počas ktorého lietadlo nastúpa do výšky výsadku

Vyhliadkovy let

Po dosiahnutí výšky 4000 metrov sa otvoria dvere lietadla a Inštruktor s Vami vyskočí

Zoskok

Po približne 50-tich sekundách voľného pádu Inštruktor otvorí Hlavný padák

Otvorenie padaku

Počas letu si môžete vyskúšať riadenie padáku

Let na padaku

Na záver s Vami Inštruktor bezpečne pristane

Pristatie s padakom

© 2023 Tandemfly s.r.o. ©

;